E P L

Wczytywanie

Polska
Przyszłości
w
bezpiecznej
Europie

I. Polska
w bezpiecznej Europie

 • Konstytucja Europejska gwarantująca takie same prawa i obowiązki dla wszystkich Europejczyków.
 • Odnawialne źródła energii jako podstawa ochrony środowiska naturalnego.
 • Wspólny Europejski system zakupu surowców energetycznych. (ropy naftowej, gazu, energii elektrycznej i innych paliw kopalnych)

II. Europejska emerytura
i Europejska opieka medyczna

 • Wolny wybór każdej Europejskiej instytucji ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach społecznych.
 • Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek i płeć.
 • Europejska opieka medyczna gwarantująca dostęp do każdej metody leczenia i leków zatwierdzonych przez Europejską Agencję Medyczną
  i refundowanych z ubezpieczenia.
   

III. Przedsiębiorczość bez barier

 • Prosty i uczciwy jednolity system podatkowy.
 • System ubezpieczeń społecznych oparty na wolnym wyborze ubezpieczyciela z terenu EU.
 • Obecność Polski w EU potwierdzona zapisem w Konstytucji RP gwarantująca swobodny i równy dostęp do wspólnego rynku.
   

IV. Polski kapitał i jego ochrona

 • Fundusze Europejskie kierowane bezpośrednio do Polaków.
 • Ochrona polskiego kapitału przed nadmierną inflacją.
 • Wzmacnianie polkiego kapitału poprzez odpowiednie fundusze krajowe i europejskie.
   
   

Razem możemy więcej

Media

Kraków to europejskie miasto i tu bije serce EuropejskaPL. Razem czerpiemy z tradycji nauki i doświadczenia budując wspólną, nowoczesną i bezpieczną Europę

Zbigniew Kajpus

Przewodniczący
EuropejskaPL

"Wspólna polityka energetyczna największym wyzwaniem dla Europy".

Europoseł
Jerzy Buzek

były Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego
i były Premier RP

"Przyszłość Polski to przyszłość Europy, a Europa, to jej obywatele. Dlatego będziemy działać na rzecz sprawiedliwej, konkurencyjnej, otwartej, tolerancyjnej i bezpiecznej Europy, silnej zarówno wewnętrznie jaki i na arenie międzynarodowej"

Europoseł
Jan Olbrycht

Członek Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego

EuropejskaPL
Przyszłość zaczyna się dziś